Els buits urbans

Screen Shot 2015-09-10 at 09.50.51Autora: Elia Hernando

“Els espais buits són una part fonamental del sistema urbà i habiten la ciutat d’una manera nòmada: es desplacen cada cop que el poder intenta imposar un nou ordre. Són realitats crescudes fóra de, i en contra de, el projecte modern que es mostra incapaç de reconèixer els seus valors, i per tant d’acceptar-los”
Carrieri (2002) Walkscapes. El andar como pràctica estètica

El mapatge dels buits urbans és vital en el procés d’innovació en la construcció de la ciutat, i aquesta ha de ser una tasca col·lectiva, per diferents motius. Primer, perquè cada persona és un potencial generador d’informació, però també perquè la construcció de la ciutat és una responsabilitat col·lectiva. Cal així sensibilitzat en la responsabilitat ciutadana envers la ciutat, conscienciar-nos tots de la quantitat d’espais en desús que existeixen a la ciutat, perquè els propietaris vegin les oportunitats que tenen aquests espais en un sistema renovat i l’ajuntament treballi en estratègies per la seva activació.

En les últimes dècades hem construït les nostres ciutats fixant l’objectiu principal en el creixement. Aquesta manera d’orientar les polítiques locals ha deixat les ciutats plenes de buits urbans, espais en desús per diferents motius, que tendeixen a la degradació física pròpia i del seu entorn. Durant molt de temps han estat espais oblidats i pràcticament invisibles, per aquells que veien la ciutat com el territori destinat a la construcció constant. Avui en dia aquests espais es comencen a considerar recursos urbans, i donat el seu potencial s’han convertit en objecte de proposta d’arquitectes, urbanistes, artistes i altres col·lectius, moltes vegades per donar resposta a moviments o necessitats socials.

Screen Shot 2015-09-10 at 09.47.50

Escenari dels Buits Urbans

La ciutat actual està vivint canvis profunds en els diferents sistemes urbans que la constitueixen, i és per això que és el moment de treballar i proposar noves maneres de construir la ciutat. La planificació urbana hauria de plantejar-se quines són les previsions de futur a partir d’una sèrie d’hipòtesis, però sense pressuposar una imatge precisa, sinó establint uns criteris dibuixant una expressió ideològica de com hauria de ser, precisament, aquest futur. D’aquesta manera el planejament urbà ha d’abandonar la imatge d’instrument que afavoreix el creixement de la ciutat, i que incentiva, per tant, el desenvolupament de nova construcció, per apostar per una nova estratègia capaç de gestionar l’espai urbà porós, atenent els buits urbans, amb els quals ens trobem per no haver apostat abans per accions de reutilització i rehabilitació.

Els buits urbans presos com a recursos al servei de la ciutat, presos com a béns comuns,  s’han de gestionar més enllà del concepte dual de la propietat, incorporant el col·lectiu ciutadà com a usuaris dels diferents espais, que avui en dia, per diferents motius, es troben inactius. Aquests espais ofereixen l’oportunitat de treballar activitats temporals en els impasos, en els quals es troben buits, i així testejar i prototipar iniciatives que no tenen capacitat d’entrar en el sistema actual, enfocat a activitats que perduren en el temps.

Escriviu-nos a Km2Poblenou@gmail.com si voleu col.laborar en el mapeig de buits urbans (identificació dels espais buits, pujar-ne una imatge, i explicar si es té constància d’altres dades com, per exemple, usos històrics).

Hi ha un comentari per aquest article