On publicar la memòria gràfica local

Autor: David Gómez d’Amical Wikimedia

(Vegeu: Memòria gràfica local i coneixement lliure)

Els documents de memòria gràfica local estan disponibles per qui vulgui consultar-los o fer-ne ús als arxius. L’accés a ells depèn dels mitjans que aquests arxius tinguin per facilitar-ho. La còpia i distribució a altres arxius és alhora una manera de preservar-los i de fer-los més accessibles. Però és la digitalització (en bona qualitat, que en permeti una reproducció utilitzable) la que multiplica tant la facilitat d’accés com les possibilitats de re-utilització.
És bo que l’arxiu tingui el seu propi espai de publicació a internet. Però el que té la digitalització és que la reproducció de l’obra es pot replicar a diferents llocs. Més llocs on estigui publicada vol dir més possibilitats d’accés i també vol dir preservació, en el sentit que si un dels espais de publicació deixa de tenir continuïtat el gràfic seguirà sent accessible en un altre. És per això que proposem que els arxius es plantegin publicar l’obra a més d’un lloc.

El que busquem amb la publicació a internet és:

 • preservar
 • fer accessible
 • donar a conèixer
 • fer re-utilitzable

Pensem que aquests haurien de ser els objectius a tenir en compte a l’hora d’escollir on publicar. D’altra banda caldria tenir en compte també alguns criteris com ara: qui hi ha al darrera, quins objectius i propòsits té, governança del servei (corporació o entitat sense afany de lucre, gestió vertical o comunitària, possibilitats de participació, mecanismes de presa de decisions), sostenibilitat a mig i llarg termini, localització legal i geogràfica de l’entitat prestadora del servei, possibilitats de replicar el servei lliurement (si el software és lliure, llicències dels continguts, facilitats tècniques de bolcat).

On publicar

Vegem a continuació algunes opcions a tenir en compte.

Repositori en servidor propi

 • Podem fer servir software lliure com Gallery (tot i que no es segueix desenvolupant) o com és MediaWiki
 • Guanyem autonomia tecnològica i comunitària
 • Calen recursos i manteniment; com assegurem la sostenibilitat a mitjà i llarg termini?

Àlbums corporatius

 • Flickr (Yahoo), Picassa (Google), Youtube (Google), Vimeo, o el que va ser Blip.tv.
 • Perdem el control cap a una corporació. Governança vertical.
 • No asseguren continuïtat a llarg termini, la corporació es reserva canviar els termes del “servei” i també pot deixar de promoure’l, mantenir-lo o restar-li prioritat.
 • Permeten fer els propis àlbums.
 • Bon posicionament web (accés).
 • Alguns permeten escollir llicència. No hi ha una revisió que garanteixi autoria i llicència.
 • Cedim drets per l’acceptació de condicions d’ús que cal estudiar. També acceptem registre i en alguns casos comercialització amb comportament i dades.
 • Alguns tenen projectes específics, com The Commons de Flickr, orientats a gràfics sense restriccions de drets.

Wikimedia Commons

 • Imatges, sons, vídeos, documents.
 • Bon posicionament web, multilingüe (accés)
 • Fa servir software lliure (MediaWiki)
 • Gestiona Fundació Wikimedia (sense afany de lucre) radicada a California (EUA). Existeix una xarxa d’associacions que actuen com a seccions locals estatals (com Wikimedia Espanya) i també temàtiques (com Amical Wikimedia, pels projectes en català).
 • Sostenible mitjà/llarg termini (preservació)
 • Facilita reutilització Viquipèdia i altres projectes. Permet geolocalitzar les imatges.
 • Model comunitari de gestió i comunitat de creadors gràfics. Fitxers en domini públic o amb llicències lliures.
 • Revisió col·lectiva de les condicions de drets i autoria.

Archive.org

 • Vídeos, documents, sons, imatges.
 • Fundació sense afany de lucre (Internet Archive).
 • Generació automàtica diferents formats (accés, reutilització). Eines per replicar a Wikimedia Commons.
 • Sostenible mitjà/llarg termini, rèplica Califòrnia/Egipte (preservació).

Projecte de CitizenSqKm (Km2Poblenou)

 • Accessible des de dispositiu mòbil (App Store Google Play) o plataforma web
 • Text, marca temporal, imatges, sons, vídeos enllaçats, enllaç a url.
 • Facilita compartir i col.laborar en l’àmbit local, en la comunitat propera a l’arxiu (accés, reutilització).
 • Geolocalitza les imatges i les presenta en un mapa facilitant trobar relacions.
 • És col.laboratiu. Pot generar aportacions d’altres imatges, efecte crida.
 • L’aplicació és propietària.

Europeana

 • Metacatàleg dels arxius europeus.
 • Imatges, sons, vídeos, documents.
 • Facilita la cerca estructurada de continguts dels arxius associats; també la informació sobre llicències o situació de drets.
 • Tasca de gestió, documentació i emmagatzematge dels arxius digitals descentralitzada per cada arxiu.
 • Finançada per la Comissió Europea, gestiona la Fundació Europeana radicada a Holanda.
 • Europeana promou la re-utilització dels continguts i la creació d’aplicacions tecnològiques que els utilitzin a través de Europeana Creative, el finançament de projectes de desenvolupament i altres accions.

OSM. Open Street Map

 • Base de dades geogràfiques presentades en forma de mapa.
 • S’hi pot incorporar la localització i representació geomètrica de quasi qualsevol element geolocalitzable en forma de node, via, relació o etiqueta. També s’hi poden afegir notes.
 • Llicències lliures de la base de dades i dels mapes.
 • Gestionada per la Fundació OpenStreetMap (OSMF) radicada a Regne Unit que recolza i proveeix recursos a la comunitat d’editors i usuaris. Hi ha una xarxa de grups locals per tot el món.
 • La informació geogràfica combina les dades obtingudes directament pels editors amb dades cartogràfiques alliberades. Es potencia el coneixement local per polir-les, completar-les i verificar-les.